Vergoeding

Vergoeding

Logopedie en ergotherapie worden vergoed uit uw basisverzekering. Dit kan ook ten last gaan van uw eigen risico.
Ergotherapie kent een vergoeding van 10 uur per kalenderjaar + 2 uur extra voro ondersteuning mantelzorg.


Logopedie kent een onbeperkte vergoeding uit de basisverzekering.