Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatieproblemen. Dat is een vrij breed begrip wat betreft spraak- en taalontwikkeling. Daarom is de logopedie onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden. Dat zijn stem, taal, eten en drinken, adem, gehoor en spraak.
Het is gespecialiseerde gezondheidszorg of paramedische zorg en valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering.

Het is geschikt voor alle leeftijden. Zo behandelt een logopedist slikproblemen bij baby”s, maar begeleidt hij of zij ook spraakproblemen bij ouderen, bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Daarnaast kan logopedie ook preventief worden ingezet. Door screening op basisscholen en peuterspeelzalen worden eventuele stoornissen al in een vroeg stadium gesignaleerd. Zo kunnen ze op tijd behandeld worden.

 

Waar kan een logopedist bij helpen:

Spraak

 • Aangezichtsverlamming
 • Afwijkende mondgewoontes
 • Dysartrie
 • Nasaliteitsstoornis
 • Slissen en lispelen
 • Spraakapraxie
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Stotteren en Broddelen

 

Stem

 • Astma
 • COPD
 • Genderdysfonie
 • Hyperventilatie
 • Stemklachten
 • Stembandverlamming
 • Stemproblemen

Taal

 • Afasie
 • Autisme spectrum stoornis (ASS)
 • Dyslexie
 • Lichamelijke en verstandelijke ontwikkelingsachterstand
 • Taal- en spraakstoornissen bij dementie
 • Taalontwikkelingsstoornis TOS
 • Ondersteunende communicatie

Gehoor

 • Revalidatie na plaatsing CI
 • Slechthorendheid

Slikken

 • Eet- en drinkproblemen bij dementie
 • Eet- en drinkproblemen bij kinderen
 • Slikstoornissen bij volwassen

Voor verdere informatie mbt logopedie verwijzen wij u naar de website logopedie.nl