Kinderteam Vitaal

Kinderteam Vitaal


Samenwerking met LogoNova en Kinderpraktijk Be Heppie

Samen Sterk!

Kinderteam Vitaal


Het kind binnen unieke mogelijkheid zorgeloos en vol vertrouwen kunnen laten functioneren binnen zijn leefwereld vanuit een multi-dsicliplinair team met een regionale dekking waarbij er korte lijnen zijn tussen de verschillende disciplines in een wijkgerelateerde setting dicht bij huis .Wij werken in overleg met onze collega disciplines aan het totaal plaatje van het kind met een periodieke terugkoppeling met onze verwijzers en partners waarin het kind centraal blijft staan. De basis van ons therapieplan is een maandelijks MDO waarin complexere casuïstieken besproken worden, maar ook monodisciplinair gewerkt moet kunnen worden.

Kinderteam Vitaal


Ons team bestaat uit de volgende medewerkers

Kinderfysiotherapie

Kim Lamars

Kinderfysiotherapie

Gwenny Paulus

Ergotherapie en Logopedie

Goyka Lamers

Logopedie

Tineke Olzheim-Ramakers

Kindercoach

Petra Bronneberg

Ergotherapie

Inge van den Kerkhof