Ergotherapie

Het uitgangspunt bij ergotherapie is dat mensen moeten kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. Dagelijkse activiteiten zoals aankleden, eten, boodschappen doen, fietsen, huishoudelijke taken, hobby’s en autorijden gaan vaak vanzelf/automatisch.
Mensen kunnen moeite hebben met deze automatische dagelijkse activiteiten door lichamelijke of psychische klachten.
Een ergotherapeut helpt mensen deze dagelijkse activiteiten zo veel mogelijk weer zelf te doen.

De behandeling

Een ergotherapeut stelt vast wat een persoon nog wél kan en gaat kijken naar de mogelijkheden om deze activiteiten te kunnen verbeteren. De behandeling kan gericht zijn op oefeningen doen, leren om een activiteit op een andere manier aan te pakken of de activiteit/inspanning anders aan te pakken. Het kan ook zijn dat de ergotherapeut kiest voor het gebruik van een hulpmiddel of voorlichting geeft aan je mantelzorgers of andere zorgverleners, die je al helpen. Daardoor leer je weer zelfstandig dagelijkse activiteiten te doen. Ergotherapie zorgt dat u beter kunt meedoen in de samenleving, thuis of op je werk. Soms vergroten mensen hierdoor hun mogelijkheid om (langer) thuis te functioneren.

 

Wanneer ergotherapie?

Bij dagelijkse problemen met:

 • Zelfstandig wassen en aankleden
 • Uitvoeren van huishoudelijke taken
 • Verplaatsen binnen- en buitenshuis
 • Bereiden van een maaltijd
 • Het werk, zoals rug/nekklachten bij computerwerk of tillen
 • Verlenen van (mantel)zorg
 • Dag indelen bij vermoeidheidsklachten
 • Energieverdeling bij oncologische of post covid klachten
 • Aanvragen van hulpmiddelen (bv rolstoel, traplift of scootmobiel) en begeleiding bij het gebruik
 • Uitvoeren van een hobby
 • Uitvoeren van werk
 • Verzorging van kinderen
 • Houdingsproblemen in bed of op een stoel
 • Handklachten en zo nodig het maken en aanmeten van spalken en braces
 • Schrijven
 • Chronische pijnklachten
 • Organiseren van het huishouden
 • Vakantie of dagje uit
 • Post covid klachten

Long COVID klachten

Meestal is er sprake van vermoeidheid, vaak gecombineerd met fysieke en cognitieve problemen (bijvoorbeeld verstoorde prikkelverwerking en/of concentratieproblemen). Veelal is de energiebalans verstoord en wordt het steeds moeilijker of onmogelijk om ‘alle ballen in de lucht te houden’.
Wat kunt u verwachten?

De ergotherapeut helpt u bij:

 • Onderzoek naar uw huidige belastbaarheid
 • Grenzen leren herkennen en hanteren
 • Behandeling van vermoeidheidsklachten/ cognitieve klachten
 • Begeleiding om op de juiste manier activiteiten op te bouwen

 

Neurologische aandoeningen

Therapieteam Vitaal is gespecialiseerd in het behandelen van neurologische aandoeningen. Neurologische aandoeningen is een algemeen begrip voor een aandoening in het zenuwstelsel. Hieronder vallen een groot aantal ziektebeelden.

Therapieteam Vitaal richt zich voornamelijk op de volgende neurologische aandoeningen:

 

 • ALS
 • Dementie
 • Dwarslaesie
 • Herseninfarct, Hersenbloeding
 • Hersenletsel door ongeval
 • Hersentumor
 • Multiple Sclerose

Wat kunt u verwachten?

Afhankelijk van de aandoening richt de ergotherapeut zich op:

 • Werken aan herstel van lichaamsfuncties
 • Verminderen van vermoeidheid
 • Behandeling van cognitieve klachten (geheugenproblemen, concentratiestoornissen,
  aandachtsproblemen, verstoorde volgorde handelingen)
 • Trucjes leren om dingen op een andere manier te doen indien nodig
 • Ontspanningsoefeningen
 • Beoordeling of het thuis wonen veilig genoeg is, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis
 • Advies voor hulpmiddelen
 • Advies voor woningaanpassingen

Oncologische aandoeningen

Therapieteam Vitaal behandelt oncologische cliënten. De ergotherapeut die oncologische cliënten behandelt heeft een speciale scholing hiervoor gevolgd.
Therapieteam Vitaal richt zich hierbij vooral op de volgende fases: Herstelfase na kanker
Als u genezen bent van kanker, dan kan het zijn dat u nog veel last heeft van vermoeidheid. Verder kan het zijn dat u misschien heel angstig bent dat de kanker terugkomt. Of u zit met de vraag: Hoe moet ik mijn leven nu weer oppakken?

Therapieteam Vitaal kan u hierin begeleiden en ondersteunen en richt zich hierbij op:

 • Opbouw van activiteitenniveau, doelen stellen en activiteiten opnieuw doen
 • Vermindering van vermoeidheid
 • Behandeling van cognitieve klachten

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is niet gericht op het genezen maar op verzachting en verlichting van de klachten. Hoe lang de palliatieve fase van een cliënt duurt is heel verschillend. Het kan zijn dat iemand 1 maand of bijvoorbeeld 8 jaar palliatief is. Therapieteam Vitaal sluit de behandeling aan bij wat de cliënt en naasten/mantelzorgers belangrijk vinden in deze fase. Sommige cliënten vinden het bijvoorbeeld fijn ondanks hun ziekte zo lang mogelijk te blijven werken. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u belangrijk vindt en dan kunnen we binnen de ergotherapeutische behandeling onderzoeken hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

In het algemeen richt Therapieteam Vitaal zich op het volgende:

 • Grenzen verkennen en hanteren
 • Omgaan met cognitieve beperkingen
 • Verhogen comfort
 • Pijnverlichting
 • Advies voor hulpmiddelen
 • Woningaanpassingen

 

Psychische klachten

Wij behandelen niet alle psychische klachten. Therapieteam Vitaal richt zich voornamelijk op de volgende ziektebeelden:

 • Burn-Out
 • Depressie

Wat kunt u verwachten?

Afhankelijk van de aandoening richt Therapieteam Vitaal zich op:

 • Omgaan met stress
 • Hulp bij herstel energiebalans/ vermoeidheidsklachten
 • Regulatie van emoties

Reumatische aandoeningen

Reumatische aandoeningen is een algemeen begrip voor aandoeningen en klachten aan gewrichten, spieren en pezen met pijn en bewegingsbeperking, die niet het gevolg zijn van verwonding of letsel.

Therapieteam Vitaal richt zich voornamelijk op de volgende reumatische aandoeningen:

 • Artrose
 • Fibromyalgie
 • Hypermobiliteitssyndroom
 • Reumatoïde artritis

Wat kunt u verwachten?

Afhankelijk van de aandoening richt zich Therapieteam Vitaal op:

 • Verminderen van vermoeidheid
 • Pijnverlichting
 • Toekomstige slijtage van de gewrichten verminderen
 • Advies hulpmiddelen
 • Advies woningaanpassingen

 

Arbeidsgerelateerde klachten

Wanneer u last heeft van chronische pijnklachten dan kan de ergotherapeut kijken of activiteiten of de werkomgeving aangepast kan worden, zodat de pijnklachten verlicht kunnen worden. Het kan helpen om activiteiten in een andere houding uit te voeren of een andere dagindeling te hanteren. Verder kan bijvoorbeeld de werkplek aangepast worden. Vaak voorkomende klachten zijn: Schouder/nekklachten, muisarm en rugklachten. Als u hoge werkdruk ervaart kan dit leiden tot aanspanning van het lichaam waardoor pijnklachten kunnen ontstaan. Wilt u dat een ergotherapeut onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de pijnklachten en stress te verminderen dan kunt u contact met ons opnemen.

Kwetsbare ouderen

In verband met ouderdom kan het zijn dat een aantal activiteiten niet meer zo goed lukken als vroeger. Het lopen kan moeilijker gaan, het opstaan of er kunnen bijvoorbeeld ook geheugenproblemen bestaan. Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico om te vallen. Dagelijkse activiteiten zoals traplopen, douchen, aankleden, kousen aantrekken, koken, boodschappen doen of buiten wandelen kunnen een groot probleem zijn. Binnen de ergotherapeutische behandeling kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om het thuis veiliger te maken en of het mogelijk is (met hulpmiddelen/aanpassingen) activiteiten zo zelfstandig te kunnen blijven doen. Verder kan Therapieteam Vitaal ook advies aan naasten/mantelzorgers geven. Hierbij werken wij indien nodig samen met fysiotherapeuten.

Neuromotorische rijpheid van het brein bij kinderen

Bij kinderen die onvoldoende tot neuromotorische rijpheid van het brein zijn gekomen kan het volgende opvallen:

 • Concentratieproblemen
 • Planningsproblemen
 • Organisatieproblemen
 • Moeite met stil- en/of recht zitten
 • Moeite met het leren lezen
 • Moeite met het leren schrijven
 • Moeite met rekenen, moeite met het omzetten van een verbale opdracht in een motorische handeling
 • Wel feiten kunnen onthouden, maar moeite hebben met verbanden leggen

Aansluitend hierop bieden wij specifieke therapie. Hierbij wordt er gewerkt aan het verrijpen van reflexen van uw kind die bovengenoemde problematiek kunnen veroorzaken.

Therapieteam Vitaal behandelt een groot aantal ziektebeelden en op de website zijn slechts de meest voorkomende ziektebeelden vermeld die wij behandelen. Heeft u een ergotherapeut nodig voor een aandoening die hier niet tussen staat, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.